egmontkey tide table
Egmont Key, Egmont Channel, Tampa Bay, Florida
St. Petersburg, Florida + Corrections: High(-2:27 *0.91) Low(-2:24 *0.91)
Units are feet

Sunday 2024-06-23  
Sunrise 6:36 AM EDT, Sunset 8:29 PM EDT
Moonset 7:55 AM EDT, Moonrise 10:28 PM EDT
 High Tide: 12:10 PM EDT  2.6
  Low Tide:  8:43 PM EDT -0.4

Monday 2024-06-24  
Sunrise 6:37 AM EDT, Sunset 8:29 PM EDT
Moonset 9:02 AM EDT, Moonrise 11:13 PM EDT
 High Tide:  5:01 AM EDT  1.3
  Low Tide:  6:04 AM EDT  1.3
 High Tide:  1:04 PM EDT  2.6
  Low Tide:  9:27 PM EDT -0.3

Tuesday 2024-06-25  
Sunrise 6:37 AM EDT, Sunset 8:30 PM EDT
Moonset 10:10 AM EDT, Moonrise 11:53 PM EDT
 High Tide:  5:04 AM EDT  1.4
  Low Tide:  7:37 AM EDT  1.3
 High Tide:  2:03 PM EDT  2.5
  Low Tide: 10:10 PM EDT -0.2

Wednesday 2024-06-26  
Sunrise 6:37 AM EDT, Sunset 8:30 PM EDT
Moonset 11:16 AM EDT, Moonrise 12:29 AM EDT
 High Tide:  5:19 AM EDT  1.4
  Low Tide:  9:03 AM EDT  1.2
 High Tide:  3:08 PM EDT  2.2
  Low Tide: 10:49 PM EDT  0.0

Thursday 2024-06-27  
Sunrise 6:37 AM EDT, Sunset 8:30 PM EDT
Moonrise 12:29 AM EDT, Moonset 12:20 PM EDT
 High Tide:  5:39 AM EDT  1.6
  Low Tide: 10:32 AM EDT  1.1
 High Tide:  4:18 PM EDT  2.0
  Low Tide: 11:27 PM EDT  0.3

Friday 2024-06-28  Last Quarter Moon
Sunrise 6:38 AM EDT, Sunset 8:30 PM EDT
Moonrise 1:02 AM EDT, Moonset 1:23 PM EDT
 High Tide:  6:04 AM EDT  1.8
  Low Tide: 12:02 PM EDT  0.8
 High Tide:  5:39 PM EDT  1.6

Saturday 2024-06-29  
Sunrise 6:38 AM EDT, Sunset 8:30 PM EDT
Moonrise 1:34 AM EDT, Moonset 2:26 PM EDT
  Low Tide: 12:02 AM EDT  0.6
 High Tide:  6:33 AM EDT  1.9
  Low Tide:  1:29 PM EDT  0.5
 High Tide:  7:19 PM EDT  1.4